Artikel 1: Verwerking van persoonsgegevens

Door gebruik te maken van de internetsite en het contactformulier in te vullen, verstrekt u ons de volgende persoonsgegevens: [naam, voornaam,  e-mailadres, …]. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens aan Atelier Lotte Martens en het betreffende vakje aan te vinken, verleent u ons uitdrukkelijk de toestemming om deze persoonsinformatie te verwerken, in overeenstemming met wet n° 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden, en met dit privacybeleid.
De aldus verkregen gegevens worden opgenomen in de bestanden van Atelier Lotte Martens, Paternosterstraat 12 C, in 3010 Kessel-Lo (België), als verantwoordelijke voor de behandeling. Alle gegevens worden door Atelier Lotte Martens verwerkt voor de klantenadministratie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes i.v.m. onze producten en diensten.  
U beschikt over het recht tot toegang tot uw betreffende gegevens en u kunt er een kopie van aanvragen. Indien nodig, kunt u vragen om uw gegevens te corrigeren, recht te zetten, te vervolledigen, te updaten, te blokkeren of te verwijderen. Ten slotte hebt u een recht van verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor direct marketingdoeleinden.
Om bovenvermelde rechten te doen gelden kunt u via de post contact met ons opnemen: Atelier Lotte Martens, Paternosterstraat 12 C, in 3010 Kessel-Lo (België), of per e-mail: info@lottemartens.com.

Artikel 2: Cookies

Artikel 3: Controle van uw privécommunicatie

Atelier Lotte Martens behoudt zich het recht voor de informatie met betrekking tot de berichten, zoals de inhoud, oorsprong of bestemming ervan, te controleren of te onderzoeken, als wij een vermoeden hebben dat het geheel of een deel van die communicatie betrekking heeft op illegale of ongeoorloofde activiteiten, of als we daartoe bevel hebben gekregen van de bevoegde autoriteiten.